Sözlük2021-01-26T17:21:26+03:00

Satın Alma Terimleri

Ürün2024-02-08T16:03:46+03:00

Satın-alma işlemlerinde satın alınan mal/hizmet veya fikirlerin sağladığı maddi veya manevi faydaların tümüdür.

Teslim2024-02-08T16:03:46+03:00

Ürünün son alıcıya dağıtım kanalları vasıtasıyla ulaştırılmasıdır.

Teklif2024-02-08T16:03:46+03:00

Satın-alma işlemlerine konu olan söz konusu mal veya hizmet için biçilen değeri ifade eder.

Tedarikçi2024-02-08T16:03:46+03:00

Bir mal veya hizmetik kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesinde rol oynarlar. Temin etme işlemini perakendeciler için sağlarlar. Toptancı firmalar olarak da adlandırılmaktadırlar.

Tedarik2024-02-08T16:03:46+03:00

Bir mal veya hizmetin kullanılmak/tüketilmek üzere elde edilmesi, sağlanmasıdır.

Talep2024-02-08T16:03:46+03:00

Ürün veya hizmete yönelik, satın-alma isteğine talep denilmektedir. Ancak talebin oluşabilmesi içinse satın-alma gücünün de yeterli olması gereklidir.

Sipariş2024-02-08T16:03:46+03:00

Bir hizmetin veya ürünün getirilmesini veya gönderilmesini, kısaca tedarik edilmesini isteme işlemidir.

Sell Through Rate2024-02-08T16:03:46+03:00

Satış oranlarınızı yüzdesel olarak ifade edebileceğiniz bir kavramdır. Tedarikçilerinizden aldığınız ürünleri yüzdesel olarak ne kadar satabildiğinizi göstermektedir. Satış hızınızı saptamak için etkili bir yöntem olsa da, sadece bu oranlara göre hareket etmemek gereklidir. Diğer kriterler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Konsinye Mallar2024-02-08T16:03:46+03:00

İhraç edilmesine rağmen ithalatçı tarafından, tedarikçiye nihai satış gerçekleşmediği sürece ödeme yapılmayan mallardır. X ürünü tedarikçi tarafından ithal eden kişiye ücretsiz bir şekilde verilir, ithalatçı X ürününü sattıktan sonra tedarikçiye ödeme yapar. Satamadıklarını tekrar tedarikçiye iade eder.

Kapatma (Closing)2024-02-08T16:03:46+03:00

Satışın gerçekleştiği ve satın-alma sürecinin sonuçlandığı andır. Müşteri adayı satın-alma kararını vermiştir.

İtiraz – Objection2024-02-08T16:03:46+03:00

Satın alma sürecinde bir müşteri adayının satın-alma kararı vermeye direnç göstermesidir.

Hizmet2024-02-08T16:03:46+03:00

Somut bir halde bulunmayan veya elle tutulmayan ürünlere, hizmet olarak adlandırılmaktadır. Hastane, banka, turizm veya eğlence sektörü örnek olarak verilebilir.

Satın Alma2024-02-08T16:03:47+03:00

Bir ürünün(malın) ya da hizmetin istenilen kalite, zaman, miktar, fiyat ve teslimat kriterleri göz önünde bulundurularak satın alınması (tedarik edilmesi) işlemine satın-alma denilmektedir. Tedarikçilerden mümkün olan en düşük ücretle temin edilmesine satın-alma denilmektedir.

Cross Docking2024-02-08T16:03:47+03:00

Türkçe’deki karşılığı Çarpraz Sevkiyat olan Cross Docking, tedarikçinin siparişi direkt olarak söz konusu malları müşteriye ulaştırması işlemidir. Depo içerisine yerleştirme gibi bir durum yoktur. Flow-Through Distribution olarak da adlandırılmaktadır.

Dağıtım Kanalı2024-02-08T16:03:47+03:00

Ürünün veya hizmetin kullanılması veya tüketilmesi için bir takım organize olma işlemini konu alan yardımcı organlardır. Bağlantı sağlayıcılar olarak da tanımlanabilir.
Değer: Algılanan faydaların fiyata oranlarına “değer” adı verilmektedir.

Değer2024-02-08T16:03:47+03:00

Algılanan faydaların fiyata oranlarına “değer” adı verilmektedir.

Değer Analizi2024-02-08T16:03:47+03:00

Satın-alma maliyetlerini azaltmak amacıyla bir ürüne ait kalite ve performans gibi gerekliliklerin sistematik bir şekilde ele alınmasına değer analizi denilmektedir. En düşük maliyeti sağlamak esas alınır.

Drop Shipping2024-02-08T16:03:47+03:00

Sıfır Stok Modeli olarak da bilinen bu satın-alma terimi, satış sonrası gerçekleştirilen lojistik işlemlerinin doğrudan tedarikçi tarafından yapılmasını konu alır. Maliyet hesaplamalarındaki net kâr da, satış fiyatı – alış fiyatı olarak bulunabilir. Büyük ve tanınmış e-ticaret sitelerinde bunun örneklerini görmek mümkündür.

Fiyat2024-02-08T16:03:47+03:00

En genel tanımıyla, satın alınan mal veya hizmetin karşılığında ödenen para veya eşdeğer değerlerdir.

İskonto2024-02-08T16:03:47+03:00

Liste fiyatları veya değerleri üzerinde satıcı tarafından yapılan indirimlere iskonto denilmektedir. Satın-almayı teşvik ettirmek amacıyla gerçekleştirilirler.