Ürünün son alıcıya dağıtım kanalları vasıtasıyla ulaştırılmasıdır.