Satın-alma işlemlerine konu olan söz konusu mal veya hizmet için biçilen değeri ifade eder.