Ürünün veya hizmetin kullanılması veya tüketilmesi için bir takım organize olma işlemini konu alan yardımcı organlardır. Bağlantı sağlayıcılar olarak da tanımlanabilir.
Değer: Algılanan faydaların fiyata oranlarına “değer” adı verilmektedir.